Výkaz práce

Všichni

 • 13. 10. 2010 - Předělání modelu do finální podoby - 3 hod

Jan Marek

 • 22. 9. 2010 - Založení wiki, založení repozitáře, bug tracking systému - 0,5 hod
 • 30. 9. 2010 - Nalezení zdrojů o gitu, asp.net mvc - 2 hod
 • 13. 10. 2010 - Průzkum možností implementace modelu, práce na modelu, sepsání coding standardu, nalezení vhodných nástrojů pro tvorbu wireframů, založení issues na wiki - 3,5 hod
 • 20. 10. 2010 - Vytvoření statusů - 3 hod
 • 20. 10. 2010 - Nalezení zdrojů o autorizaci - 0,5 h
 • 27. 10. 2010 - Založení BaseCampu a vytvoření seznamu úkolů na něm - 0,5 h
 • 27. 10. 2010 - Opravování repozitáře a interní školení gitu - 3 h
 • 31. 10. 2010 - Implementace skupin, zprávy na BaseCampu - 10 h
 • 3. 11. 2010 - Programování - 4 h
 • 4. 11. 2010 - Programování - 1 h
 • 8. 11. 2010 - Programování followování a podobně - 4 h
 • 10. 11. 2010 - Programování zdi, nový vzhled, drobné úpravy, vylepšení zabezpečení, ajax - 7 h
 • 21. 11. 2010 - Programování - 1 h
 • 23. 11. 2010 - Úpravy vkládání statusů - 4 h
 • 24. 11. 2010 - Překopání vkládání statusů, vzhled, opravy, ajax - 5 h
 • 30. 11. 2010 - univerzální stavové zprávy, opravy nedostatků aplikace, kosmetické změny - 5 h
 • 1. 12. 2010 - testy, úprava uživatelského rozhranní - 4 h
 • 8. 12. 2010 - opravy chyb
 • 14. 12. 2010 - tvorba dokumentu - 2 h
 • 15. 12. 2010 - opravy chyb - 1 h

Adam Činčura

 • 26. 9. 2010 - Napsání vize projektu - 2 hod
 • 2. 10. 2010 - Instalace Visual studia, GIT - 2 hod
 • 3. 10. 2010 - Napsání podrobnějšího zadání - 2,5 hod
 • 4. 10. 2010 - Zapracování připomínek k vizi - 0,5 hod
 • 4. 10. 2010 - Raci matice - 1 hod
 • 5. 10. 2010 - Priority a zapracování připomínek k raci a zadání - 1,5 hod
 • 9. 10. 2010 - Update RACI matice, podrobného zadání - 0,5 hod
 • 11. 10. 2010 - Use cases začátek - 3 hod
 • 12. 10. 2010 - Dodělání Use cases, scénáře, zapracování připomínek k use casum - 5 hod
 • 19. 10. 2010 - Přizpůsobení use casů novému modelu - 1,5 hod
 • 19. 10. 2010 - Návrh GUI - 4,5 hod
 • 25. 10. 2010 - Doladění návrhu GUI - 1,5 hod
 • 26. 10. 2010 - Druhá prezentace projektu - 3 hod
 • 27. 10. 2010 - Nácvik prezentace - 1 hod
 • 2. 11. 2010 - Sepsání plánu testů - 3 hod
 • 2. 11. 2010 - Úprava stránky na kralikovi - 0,5 hod
 • 8. 11. 2010 - Úprava návrhu GUI - 0,5 hod
 • 9. 11. 2010 - Studování testů zátěže - 4,5 hod
 • 10. 11. 2010 - Učení se s webtesty ve VS - 2 hod
 • 12. 11. 2010 - Codeswarm a gource - 4 hod
 • 20. 11. 2010 - Učení se s webtesty ve VS - 3 hod
 • 22. 11. 2010 - Dokument infrastruktura - 3 hod
 • 23. 11. 2010 - Úprava dokumentů infrastruktura a plán testů, vytvoření aktuálních videí, úprava wiki a kralika - 3 hod
 • 28. 11. 2010 - Stress testy na lokálu - 6 hod
 • 29. 11. 2010 - Stress testy na lokálu + sepsání výsledků - 4 hod
 • 6. 12. 2010 - Finální dokumentace a GUI testy - 5 hod
 • 7. 12. 2010 - Dodělání první části dokumentace, GUI testy - 6 hod
 • 8. 12. 2010 - Hledání bugů v aplikaci - 1 hod
 • 14. 12. 2010 - Tvorba finální dokumentace, wiki, rabbit - 5 hod
 • 21. 12. 2010 - Dokončení dokumentace, CD, předělání wiki stránek na dokumenty - 4 hod
 • 22. 12. 2010 - Commit projektu na rabbit, detaily v dokumentaci - 1 hod

Ota Sandr

 • 30. 9. 2010 - Restrukturalizace "česky překopání" wiki - 1,5 hod
 • 3. 10. 2010 - Nastavení virtuálního stroje, instalace Windows, instalace Visual Studia - 4 hod
 • 4. 10. 2010 - První návrh modelu - 1,5 hod
 • 5. 10. 2010 - Dodělání modelu - 1 hod
 • 7. 10. 2010 - Údržba wiki - 0,5 hod
 • 9. 10. 2010 - Příprava modelu, databáze a objektů modelu ve VS - 3 hod
 • 10. 10. 2010 - Dokončení modelu, databáze a objektů modelu ve VS - 3 hod
 • 15. 10. 2010 - Údržba wiki - 0,5 hod
 • 16. 10. 2010 - Průzkum možností autentifikace v MVC - 1 hod
 • 17. 10. 2010 - Základ kódu a testů pro autentifikaci - 1 hod
 • 18. 10. 2010 - První pokusy nahrání modelu do databáze - 1 hod
 • 19. 10. 2010 - Vylepšení kódů a testů autentifikace a nahrání modelu na databázový server - 5 hod
 • 20. 10. 2010 - Dodělání autentifikace a realizace spojení s DB serverem - 5 hod
 • 21. 10. 2010 - Doplnění MIT licence do kódů - 0,5 hod
 • 22. 10. 2010 - Údržba wiki - 0,5 hod
 • 27. 10. 2010 - První verze posílání zpráv mezi uživateli - 3 hod
 • 29. 10. 2010 - Dodělána základní funkčnost zpráv - 3 hod
 • 31. 10. 2010 - První implementace funkce odpovídání na zprávy - 2 hod
 • 1. 11. 2010 - Vytvoření prvních testů pro zprávy - 2 hod
 • 2. 11. 2010 - Přidání dalších testů pro zprávy a drobná vylepšení kódu zpráv - 2,5 hod
 • 7. 11. 2010 - Refactoring kódu zpráv a opravení několika chyb - 1,5 hod
 • 9. 11. 2010 - Přidání funkce stránkování zpráv a zobrazení detailů zprávy - 3,5 hod
 • 10. 11. 2010 - Implementace javascriptové funkce pro doplňování příjemců zprávy - 2 hod
 • 18. 11. 2010 - Zprovoznění aplikace na veřejně přístupném serveru - 4 hod
 • 22. 11. 2010 - Dělení zpráv na přečtené/nepřečtené - 2 hod
 • 23. 11. 2010 - První implementace komentářů statusu - 2 hod
 • 24. 11. 2010 - Dodělání komentářů statusů - 1,5 hod
 • 27. 11. 2010 - Doladění testů na MessageService a příprava prostředí pro testovaní Controllerů - 3,5 hod
 • 28. 11. 2010 - Přidání prvních testů pro MessageController a vylepšení automatického doplňování uživatelů - 4 hod
 • 29. 11. 2010 - Dodělání testů pro MessageController, přehození pořadí zpráv a další drobná vylepšení - 2 hod
 • 30. 11. 2010 - Unit testy pro GroupService - 2,5 hod
 • 8. 12. 2010 - Opravení drobných chyb ve zprávách - 1 hod
 • 14. 12. 2010 - Přidání dokumentačních komentářů - 1 hod
 • 15. 12. 2010 - Vytvoření testů na EventService - 2 hod

Jakub Pištěk

 • 29. 9. 2010 - Napsání zdrojů C# - 2 hod
 • 5. 10. 2010 - Předběžná verze diagramu projektu - 3 hod
 • 12. 10. 2010 - Implementace vrstvy model - 7 hod
 • 15. 10. 2010 - Převedení modelu(LINQ to entities) na tabulky v DB - 2 hod
 • 19. 10. 2010 - Příprava testovacích dat a předělávání na novou vrstvu modelul - 3 hod
 • 20. 10. 2010 - Aktualizace diagramu práce(ganttův model) - 1.5 hod
 • 24. 10. 2010 - Implementace: přidání možnosti uploadu obrázku ke statusům - 5 hod
 • 27. 10. 2010 - Ajaxové přidávání linků ke statusům, resize obrázků a možnost uploadu více obrázků - 10 hod
 • 10. 11. 2010 - Studium a implementace JQUERY do user profile, validace a upload linků a možnost nahrávat soubory k profilu - 9 hod
 • 15. 11. 2010 - Přidání více polí do registrace, přidána možnost uploadu profilového obrázku uživatele - 6 hod
 • 22. 11. 2010 - Možnost editace profilu a najití webhostingové služby pro ASP.NET - 5 hod
 • 29. 11. 2010 - Další přidání do editace profilu (validace) - 3 hod
 • 4. 12. 2010 - Editace profilového obrázku a naji - 2 hod
 • 10. 12. 2010 - Testy na UserService - 2 hod
 • 14. 12. 2010 - Označení projektového plánu - 0.1 hod

Jan Aubrecht

 • 4. 10. 2010 - Stažení a instalace Mingw, msys, Git, smart-git a visual studio - 4 hod
 • 4. 10. 2010 - Asistence a shlednuti vize, raci matice - 0,5 hod
 • 5. 10. 2010 - Časový a finanční odhad - 2 hod
 • 5. 10. 2010 - Sepsání první prezentace - 2,5 hod
 • 6. 10. 2010 - Doplnění a nácvik prezentace, doplnění raci matice - 1 hod
 • 12.10.2010 - Sbírání materiálů na rešerši - 2 hod
 • 15.10.2010 - Studování tutoriálu na ASP.NET MVC - 2,5 hod
 • 16.10.2010 - Studování tutoriálu na ASP.NET MVC - 1,5 hod
 • 17.10.2010 - Studování tutoriálu na ASP.NET MVC - 1 hod
 • 19.10.2010 - Akceptační test - 3,5 hod
 • 20.10.2010 - Analýza rizik - 1,5 hod
 • 24.10.2010 - Studování tutoriálu na ASP.NET MVC - 3 hod
 • 25.10.2010 - Studování tutoriálu na ASP.NET MVC a tvorba prezentace - 8 hod
 • 26.10.2010 - Dodělání prezentace/tutoriálu a nácvik prezentace - 4 hod
 • 4.11.2010 - Rozchozování projektu ve Visual studiu - 4 hod.
 • 4.11.2010 - První reinstalace visual studia - 3 hod.
 • 10.11.2010 - Druhá reinstalace visual studia - 3 hod.
 • 16.11.2010 - Implementace první části Event (změna modelu, event jako takové, přidání stránky s event do profilu) a zorientování se v projektu - 5 hod
 • 23.11.2010 - Implementace další části Event a opravení chyb v první části (opravení výpisu Event a Statusů u event v profilu) - 3,5 hod
 • 30.11.2010 - Dodělání většiny Event, předělání druhé části (zobrazení event jako partial, dodělání Event do Skupin) - 2 hod
 • 7.12.2010 - Buziness prezentace - 1 hod
 • 14.12.2010 - Znovu dodělání event, špatně jsem nahrál z gitu - 2,5 hod
 • 14.12.2010 - Update akceptačního testu, revize a dodělání finální dokumentace
 • 21.12.2010 - update RACI matice, výkazu práce, deníku a sepsání shrnutí projektu 1 hod