Vize

Akademická sociální síť – vize projektu

Navrhovaná sociální síť má sloužit primárně ke komunikaci studentů s učiteli a studentů mezi sebou nejen na téma výuky. Učitelé budou moci vytvořit skupinu k předmětům, které vyučují. Ke každému předmětu budou moci cvičící vytvářet paralelky jako podskupiny. Na kartě skupiny, bude možné přidávat aktuality a informace o předmětu. Karta předmětu bude učiteli umožňovat vyplnit harmonogram odevzdávání úkolů k předmětu. Systém bude poté sám připomínat studentům přihlášeným v kurzu, kdy je čas na odevzdání. Cvičící budou moci na kartě své paralelky vyvěšovat aktuality ke cvičením, popřípadě přidávat další termíny a požadavky odevzdávání. Systém bude umožňovat posílat zprávu všem studentům dané paralelky, nebo celého předmětu. Studenti se budou moci přidávat ke skupinám. Přidání ke kurzu může být na přání vyučujícího chráněno heslem, které sdělí pouze svým studentům. Přidáním ke kurzu získá student přístup k jeho aktualitám a začnou mu být připomínány termíny odevzdání (může si volitelně vypnout). Dále mohou studenti zakládat vlastní skupiny např. „Nechápu DMA a potřebuju poradit“. Bude možné vytvářet skupiny do kterých se půjde přidat pouze se souhlasem tvůrce. Skupiny slouží ke sdružování lidí s podobnými problémy, kteří si mohou vzájemně pomoci. Do skupiny se může přidat libovolný student nebo učitel a přispívat do tamní diskuze. Každý uživatel bude mít v systému svou vlastní kartu, na kterou může vyvěsit libovolné informace o sobě, tato karta bude přístupná kterémukoliv uživateli. Uživatelé budou moci sdílet také soubory a bude možné jim nastavit jim přístupová práva. Systém bude rozlišovat několik úrovní sdílení informací. Základní úroveň mezi sebou získají uživatelé členstvím ve stejné skupině, popřípadě ji jeden uživatel může druhému udělit. Tato úroveň umožní praní soukromých zpráv. Střední úroveň umožní stahovat uživatelovy soubory a prohlížet kompletní uživatelův profil. Úrovně sdílení informací půjdou průběžně měnit. Na konci semestru bude zpřístupněno hodnocení a možnost komentářů pro předměty, komentáře budou u daných předmětů uloženy. Své členství v síti může každý uživatel kdykoliv ukončit.

Dovolím si pár poznámek k vizi:
To rozdělení rolí na studenta a učitele mi přijde dost limitující. Udělal bych to spíš, tak že by někdo(admin?) mohl role přímo vytvářet tak, že by těm rolím určitá práva přidělil.
Podobně bych to udělal s těmi úrovněmi přátelství, tak bych to udělal pružnější a nestanovoval bych pevně počet.
Jo a kosmetický detail, ty "úrovně přátelství" bych nazval spíš "úrovně sdílení informací".
Jinak si myslím, že ta vize je velmi dobrá a já děkuji, žes ji napsal - Ota

Souhlasím s Otou, koneckonců říkal pan Macek, že by to mělo být robustnější, aby se to dalo použít kdyžtak i mimo akademickou půdu. Jinak snad OK. - Janek

- připomínky zapracovány Adam