Časový a finanční odhad

Podle class diagramu modelu jsem si pro jednotlivé třídy udělal vždy trojbodový odhad, například:

Text (200 +4*100+40)/6 = cca 110
Picture (300 +4*100+60)/6 = cca 160
Structured Information (500 + 4*200 + 100)/6 = cca 230
User (300 + 4*130 + 80)/6 = cca 140

a tak dále. V celkovém součtu jsem třídy modelu odhadl na 2350 LOC (pokud chcete vidět všechny jednotlivé odhady, doplním, mám je poznamenané).

Ze zkušeností s podobným projektem v J2E jsem odhadl rozsah view na 3,3 KLOC a rozsah controlleru na 2,3 KLOC.
Tím pádem máme dohromady celkem 7,95 KLOC.

Při uvažování 200 Kč za LOC nám vyjde cena necelých 1,6 milionu korun. Z toho plyne že bysme měli začít licitovat někde na 2,4 milionu korun.

Z hodnoty 7,95 KLOC jsem metodou COCOMO zkusil odhadnout předpokládanou dobu vývoje v mm.

Protože jen někteří z našeho týmu mají zkušenosti s .NETem a nemáme předchozí zkušenosti společné jako tým, vybral jsem střední hodnoty parametrů a, b, c a d (3; 1,12; 2,5; 0,35). Koeficient náročnosti aplikace jsem použil 1,05.

E (Náročnost( = a * (KLOCb) * koef = 3 * (7,951,12) * 1,05 = 32,116
Doba v mm = c * (Ed) = 2,5 * (32,1160,35) = 8,42 mm

Projekt tedy bude stát odhadem 1,6 (realisticky raději 2) milionů korun českých, naprogramování by mělo trvat přibližně 8,5 člověkoměsíce.