RACI Matice
úkol / osoba Adam Činčura Jakub Pištěk Ota Sandr Jan Marek Jan Aubrecht
Časový odhad CA I I I R
Finanční odhad CA I I I R
Plán práce I R I I CA
Restrukturalizace wiki I I R I CA
Vytvoření prvního modelu I I R A C
Zdroje o gitu I I I R I
Zdroje o .NET MVC I CA I R I
Zdroje o C# I R I CA I
První demo I A I R C
Vize R A I I C
Podrobné zadání R A I I C
Diagram projektu I R I A C
První prezentace C I I A R
Use casy R I I A C
Implementace modelu I R R AR I
Rešerše - Tutoriál I I I A R
Údržba wiki AC I R I I
Revize návrhu modelu I I R AC I
Akceptační test A I I I R
Analýza rizik A I I I R
Wireframe GUI R I I A C
Implementace C R R RA C
Druhá prezentace R I I I AC
Stress test R I I I AC
Infrastruktura dokument R I I I AC
Finální dokumentace R C I I RA
Buziness prezentace AC I I I R
Revize akceptačního testu CA I I I R
Programování Event v projektu I I C A R

R - Responsible , A - Accountable , C - Consulted , I - Informed,