Diagram Projektu Poznamky

Jedná se o ten model jak nám ukazoval cvičící na 2. cvičení v tom Microsoftím produktu. Dělal jsem to v Microsoft Project 2010 v anglické verzi. Po instalaci mi asi půl hodiny trvalo než jsem ho spustil :). Nikde ve start nabídce se žádný zástupce nevytvořil, nakonec spustitelný exe soubor je k nalezení v "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\WINPROJ.EXE". Dále sloupce jsem pojmenoval česky a jednotlivé milestony jsem se taky snažil co nejvíce česky, přidal jsem tam 3 sloupce navíc a to:

  • Splněno (ano/ne) - jestli jsme daný úkol splnily
  • Odhadovaný čas v člověkohodinách - člověkohodiny se daj měřit dohrodmady kolik hodin se na tom dělalo takže když pět lidí na něčem dělá 2 hodiny tak je to 10 člověkohodin
  • Skutečný čas v člověkohodinách - Ten se bude vyplňovat po skončení daného úkolu. Hodilo by se to také pro analýzu odhadů a práce pro příští projekty našeho týmu.

Přidal jsem tam i pár úkolů do budoucnosti a před ně jsem udělal prostor pro další protože předpokládám že jich ještě hodně přibyde. To zkonzultujem taky na cvičení co teď bude 6. Října.

  • 20.10.2010 -> aktualizace diagramu projektu. Jednotlivé aktivity jsem obarvil červeně(souvisejí s organizací a plánováním -> Y36SI2), žlutě(souvisejí spíše s implementací -> Y36SI3) a modře jsem nechal ostatní jako obecné.

Jakub Pištěk