Vývojářský deník

st, 22. 9. 2010

Na prvním cvičení jsme založili náš 5-členný tým. Po té jsme začali řešit první klíčovou otázku "Co budeme dělat za projekt?". Dostali jsme na výběr z několika. Postupně jsme vyřadili všechny kromě: čištění kódu Independent Modelera a sociální sítí, s tím, že se během týdne rozhodneme, který z těchto dvou projektů si vybereme. Na cvičení nám také Honza vytvořil tuto wikinu.


po, 27. 9. 2010

Po e-mailové diskuzi jsme se domluvili, že naším projektem bude sociální síť s pracovním názvem "FelBook" (Jakákoliv podobnost s existující sociální sítí je čistě náhodná a nezáměrná).


út, 28. 9. 2010

Adam napsal první verzi vize našeho projektu, kterou předal Jakubovi a ten ji poupravil a vyvěsil naší wiki.


st, 29. 9. 2010

Na druhém cvičení jsme náš návrh předložili cvičícímu a ten jej schválil. Dále jsme vytvořili projekt na rabbitu a na githubu. Dohodli jsme se, že náš projekt poběží nad .NET a budeme jej programovat v C#, pravděpodobně ve frameworku ASP.net MVC 2. Nakonec jsme si rozdělili úkoly na další cvičení.


čt, 30. 9. 2010

Ota předělal naší wiki, aby byla přehlednější a přidal sekce vývojářsky deník a výkaz práce. Jakub zajistil pro začátečníky zdroje o jazyku C# a Honza zdroje o verzovacím systému git a ASP.net MVC 2.


ne, 3. 10. 2010

Ota si na svém počítači nastavil virtuální stroj s Windows a Visual Studiem 2010 a prostudoval si základní informace o jazyce C#. Adam sepsal podrobné zadání pro náš projekt.


po, 4. 10. 2010

Adam vytvořil první verzi RACI a Ota první verzi modelu. Janek zatím na svůj počítač nainstaloval VS 2010 a další potřebné nástroje a zkonzultoval s Otou a Adamem jejich práci.


út, 5. 10. 2010

Jakub začal pracovat na diagramu našeho projektu. Ota dodělal první model a Adam vizi a zadání. Janek na základě toho vytvořil časový a finanční odhad a začal pracovat na prezentaci pro 3. cvičení.


st, 6. 10. 2010

Na třetím cvičení jsme měli první prezentaci našeho projektu. Konkrétně ji prezentoval Janek a cvičící byl docela spokojený. Dále jsme se domluvili na úkolech na příští týden. Také jsme se naplánovali první "session", která se bude konat před a po příštím cvičení.


ne 10. 10. 2010

Otovi se podařilo po dvou dnech konečně dostat do VS model a jeho návaznost na objekty a na databáze. Vytvořil také první funkční prototyp naší aplikace, který řídí přístup k informacím podle přihlášeného uživatele.


st 13. 10. 2010

Před čtvrtým cvičení se konala první schůzka týmů mimo cvičení. Schůzka byla velice užitečná. Předělali jsme náš model do finální podoby. Také jsme místo LINQ to SQL použili LINQ to Entities, které se ukázalo jako mnohem praktičtější. Kdyby bylo použito hned od začátku, ušetřilo by to spoustu problémů. Na cvičení jsme si dohodli hlavně úkoly na další týden. Tentokrát jsou úkoly již na githubu v sekci issues. Také jsme s cvičím konzultovali naši práci.


ne 17.10.2010

Janek zahájil své práce na rešerži tím, že podrobně nastudoval tutorial na ASP.NET MVC.


út 19. 10. 2010

Adam navrhnul GUI pomocí wireframů a předělal Use Casy, aby odpovídaly aktuálnímu modelu. Ota vytvořil systém autentifikace a po složitém zkoumání a hledání se mu podařilo nahrát na DB server aktuální model. Janek sestavil akceptační test.


st 20. 10. 2010

Před pátým cvičením jsme ještě dodělávali funkčnost, kterou jsme slíbili cvičícímu. Janek napsal analýzu rizik, Kuba aktualizoval diagram práce a Honza zprovoznil funkci statusů. Na cvičení jsme ukázali cvičícímu naši dosavadní práci. Poté jsme se dohodli, že databázi pro program bude mít každý na svém lokálním svojí. Každý si tak může provádět vlastní experimenty a nezasáhne tím do práce ostatním. Na konci cvičení jsme si rozdělili další úkoly.


ct 21.10. 2010

Kuba si prožil zase pár nepříjemných chvil s GITem a musel kvůli tomu otravovat ostatní členy týmu v tu chvíly boje si připadal jako blondýna která se chce učit programovat.


st 27.10. 2010

Honza založil účet na basecamphq, kam jsme přesunuli zadávání úkolů. Také jsme ho začali využívat pro týmovou komunikaci.


ut 10.11. 2010

Adam vytvořil codeswarm a gource videa o našem repozitáři. Všechny motivoval tím, že čím víc budou commitovat, tím víc budou vidět na videu. :-)


ut 16.11. 2010

Janek s Adamem měli privátní schůzku, kde řešili rešerši na ASP.NET MVC framework a vytvořili ukázkový projekt.


ct 18.11. 2010

Nasadili jsme pilotní verzi felbooku na server asp2.cz.


ut 23.11. 2010

Janek si zkopíroval ukázkový projekt na rešerši, protože jeho VS opět vypovědělo službu.


ut 6.12. 2010

Adam zjistil že slovo "obnovit" v produktu OpenOffice.org znamená kompletně smazat. A přišel tak o polovinu dokumentace.