Coding Standard

Používáme běžný microsoftí coding standard.

Zásadní rozdíly oproti javě:

  • properties a metody začínat velkým písmenem
  • odsazování { závorky vždy na nový řádek
  • používat značku #region pokud to bude dávat smysl, například pro oddělení proměnných, properties a dalšího kódu
  • veškerý kód(Proměnné, metody, třídy atd) píšeme anglicky
  • komentáře píšeme česky