Analýza rizik

Rizika jsou označena prioritou:

 1. – Kritické riziko musí být odstraněno, protože na něm závisí velká část projektu, ovlivní vývoj.
 2. – Střední riziko, které není malé, ale lze ho řešit bez zásadních změn ve vývoji.
 3. – Malé riziko, které příliš neovlivní projekt, dá se přes něj dostat relativně snadno „za běhu“.

Možná rizika:

1) Problémy s dokončením projektu včas, do Deadline (2):

 • Program bude vyžadovat více transakcí a funkcí, než jsme očekávali.
 • Nedostatečný time-managment týmu.

2) Neporozumění zákazníkovi a z toho odlišná funkcionalita (1):

 • Špatně sestavené use-cases a od toho se odvíjející funkce aplikace.
 • Nedodržení use-cases programátory.
 • Málo komunikace se zákazníkem.

3) Nedodržení metodiky procesu vývoje sw (1):

 • Projekt nebyl testován ihned a včas, pro podchycení majoritních chyb systému.
 • Iterace projektu nebyly pravidelné, ke konci vedoucí ke zdržení.
 • Nedostatečně školený personál.
 • Nedodržení pravidelných revizí požadavků, návrhu, kódu a testů.

4) Špatné řízení týmu (2):

 • Málo používané pomůcky a nástroje pro řízení managmentu projektu.
 • Neškolený manažerský personál.

5) Špatný návrh projektu (1):

 • Použití nevhodných návrhových vzorů.
 • Podcenění složitosti projektu.
 • Nedodržení požadavků projektu.

6) Chyby související s vývojovým prostředím (2):

 • Špatně vygenerovaný základní kód z modelu databáze.
 • Nedostatečná znalost týmu vývojového prostředí.

7) Nedostatečná znalost či pochopení technologie a jazyku (3)

 • Technologie je pro nás nová, nemáme s ní dostatečné zkušenosti.
 • Tým nepracoval na podobném projektu.

8) Špatné nastavení serveru (2)

 • Nedostatečná znalost technologií.
 • Špatně zvolený server vzhledem k požadavkům aplikace.

9) Problémy s databázovým rozhraním (2)

 • Špatně zvolená databáze.
 • Špatná implementace dotazů v controlleru pro databázi.
 • Nedostatečné znalosti technologie.

10) Chyby ve výsledné aplikaci (1)

 • Nedostatečné testování v průběhu vývoje aplikace.
Rizika Kategorie Pravděpodobnost Dopad
Problémy s dokončením projektu včas vývoj/technologie 43 střední
Neporozumění zákazníkovi a z toho odlišná funkcionalita vývoj/zákazník 38 kritická
Nedodržení metodiky procesu vývoje sw vývoj 35 kritická
Špatné řízení týmu vývoj 24 střední
Špatný návrh projektu analýza 33 kritická
Chyby související s vývojovým prostředím vývoj/technologie 46 střední
Nedostatečná znalost či pochopení technologie/jazyku vývoj/techonlogie 35 malé
Špatné nastavení serveru vývoj/technologie 19 Střední
Problémy s databázovým rozhraním vývoj/technologie 23 střední
Chyby ve výsledné aplikaci vývoj/technologie/testování 25 kritická