Akceptační test

Verze 1.0

Úvod

Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test.

Testy

Aplikace je napsána pro více uživatelských rolí. Testy jsou rozděleny podle těchto rolí.

Neregistrovaný uživatel

Test 1 – Registrace
vstup:
Volba Registrace z hlavní nabídky. Správné vyplnění údajů ve formuláři.
výstup:
Vpuštění uživatele do systému. Uživatel je přihlášen.

Test2 – Přihlášení
vstup:
Volba Přihlásit se z hlavní nabídky, vyplnění přezdívky a hesla.
výstup:
Uživatel je přihlášen.

Test3 – Shlédnutí profilů registrovaných uživatelů
vstup:
Uživatel se kliknutím na tlačítko Profil uživatele (po vyhledání uživatele/obdržení zprávy), dostane na profilovou stránku vybraného uživatele.
výstup:
Zobrazí se profilová stránka se základními informacemi.

Test4 – Vyhledání uživatele
vstup:
Uživatel vybere Vyhledat uživatele z hlavní nabídky, vyplní informace pro vyhledání.
výstup:
Je zobrazen seznam uživatelů odpovídajících zadaným informacím, případně upozornění že žádný uživatel nebyl nalezen.

Test5 – Vyhledání Skupiny
vstup:
Uživatel vybere odkaz Vyhledání skupiny z hlavní nabídky. Vyplní jméno či část jména skupiny na vyhledávací stránce.
výstup:
Je zobrazen seznam skupin odpovídajících zadaným informacím, případně upozornění, že žádná skupina nebyla nalezena.

Test6 – Shlédnutí základní stránky skupiny
vstup:
Uživatel se kliknutím na tlačítko Stránka skupiny (po vyhledání skupiny/obdržení zprávy), dostane na profilovou stránku skupiny.
výstup:
Systém zobrazí stránku se základními informacemi o skupině.

Přihlášený uživatel

Test7 – Editace svého profilu
vstup:
Uživatel je přihlášený a klikne na tlačítko Editovat Profil.
výstup:
Systém zobrazí všechny informace v citovatelné podobě na konci s tlačítkem Uložit.

Test8 – Prohlížení informací o uživatelích
vstup:
Uživatel vstoupí na profilovou stránku dalšího uživatele (po vyhledání/přečtení zprávy).
výstup:
Pokud je mezi ním a dalším uživatelem uzavřeno přátelství, zobrazí se veškeré informace, jinak pouze základní informace.

Test9 – Sledování aktivit uživatele
vstup:
Uživatel vstoupí na profilovou stránku dalšího uživatele (po vyhledání/přečtení zprávy), klikne na odkaz Sledovat aktivitu uživatele.
výstup:
Uživatel, kterému patřila profilová stránka, je zařazen sledované uživatele.

Test10 – Napsat zprávu jinému uživateli
vstup:
Přihlášený uživatel buď na profilové stránce jiného uživatele vybere odkaz Poslat soukromou zprávu, či tuto možnost vybere na svém profilu a systém mu nabídne vyhledání uživatele – příjemce.
výstup:
Pokud uživatel-příjemce není přítel uživatele, či nejsou v nějaké společné skupině, objeví se informace, že příjemci nelze odeslat zprávu, jinak se zobrazí formulář pro odeslání zprávy.

Test11 – Prohlížení informací o skupině
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny (z vyhledávání/zprávy/odkazem z profilu).
výstup:
Pokud uživatel patří do skupiny, zobrazí se kompletní informace o skupině se všemi záložkami, jinak pouze základní informace.

Test12 – Zobrazení členů skupiny
vstup:
Uživatel na stránce skupiny vybere možnost Zobrazit členy skupiny.
výstup:
Systém zobrazí seznam členů skupiny.

Test13 – Založení skupiny
vstup:
Uživatel klikne na možnost Vytvořit skupinu v profilu. Systém zobrazí formulář k vyplnění potřebných informací. V případě již existujícího jména je uživatel vyzván k zadání jiného jména skupiny.
výstup:
Nová skupina je založena a přidána do databáze.

Test14 –Založení podskupiny
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny, pro niž chce vytvořit podskupinu, vybere možnost přidat podskupinu na stránce skupiny. Uživatel vyplní požadované informace o podskupině a potvrdí je. Pokud je kolize s již existující skupinou, je uživatel vyzván k zadání jiného jména.
výstup:
Nová podskupina je založena a přidána do databáze.

Test15 – Přidání se ke skupině
vstup:
Uživatel na stránce skupiny vybere možnost Přidat se ke skupině.
výstup:
Pokud není vyžadováno heslo, je uživatel přidán do skupiny automaticky, pokud je, musí jej uživatel vyplnit správně. Jinak do skupiny přidán není.

Test16 – Diskutování ve skupině
vstup:
Přihlášený uživatel, který je členem skupiny, vstoupí ze stránky skupiny pomocí odkazu na Diskuzi Skupiny. Zde může buď kliknout na tlačítko reagovat u příspěvku, či kliknout na tlačítko vytvořit nový příspěvek. Uživatel vyplní formulář pro přidání příspěvku a potvrdí přidání.
výstup:
Systém přidá příspěvek do diskuze.

Test17 – Odebírání aktualit skupiny
vstup:
Uživatel je členem dané skupiny a na její hlavní stránce klikne na tlačítko Odebírat novinky.
výstup:
Uživatel je zařazen mezi členy, kteří obdržují novinky automaticky zprávou.

Test18 – Zrušení odebírání aktualit
vstup:
Uživatel je členem dané skupiny a na její hlavní stránce klikne na tlačítko Zrušit odběr novinek.
výstup:
Uživatel je odebrán ze seznamu členů obdržujících novinky skupiny.

Test19 – Vystoupení ze skupiny
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny, jejímž je členem. Klikne na tlačítko Vystoupit ze skupiny.
výstup:
Uživatel je odebrán ze seznamu skupiny.

Test20 – Ukončení sledování aktivity
vstup:
Uživatel vstoupí na profilovou stránku sledovaného uživatele. Klikne na tlačítko pro zrušení sledování tohoto uživatele.
výstup:
Uživatel je vyřazen ze seznamu sledovaných uživatelů.

Moderátor nebo Zakladatel skupiny

Test21 – Nastavení hesla pro vstup do skupiny
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny a klikne na tlačítko Změnit heslo skupiny. Pokud existuje stávající heslo, uživatel ho musí zadat, jinak nelze pokračovat ve změně. Následně uživatel zadá do formuláře nové heslo dvakrát. Uživatel stiskne tlačítko uložit heslo.
výstup:
Heslo skupiny bylo změněno.

Test22 – Přidání aktualit skupiny
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny, klikne na odkaz Přidat aktuality skupině, vyplní formulář pro přidání aktuality a potvrdí uložení.
výstup:
V seznamu aktualit na stránce skupiny přibude nová aktualita.

Test23 – Editace aktualit skupiny
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny, klikne na možnost Změnit aktualitu, u jedné z aktualit v seznamu aktualit. Systém zobrazí aktualitu v citovatelné podobě. Uživatel provede změny a uloží.
výstup:
Provedené změny se uloží do systému a zobrazí v seznamu aktualit.

Test24 – Změna informací o skupině
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny, vybere možnost Změnit informace skupiny ze správní nabídky. Systém zobrazí informace o skupině v citovatelné podobě. Po provedení změn uživatel uloží stávající informace.
výstup:
Systém uloží informace a zobrazí je aktuálně na stránce skupiny.

Test25 – Editace harmonogramu skupiny
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny. Vybere možnost změnit harmonogram ve správní nabídce, systém zobrazí harmonogram v citovatelné podobě. Uživatel provede změny a uloží.
výstup:
Systém uloží aktuální harmonogram a zobrazí ho na stránce skupiny.

Zakladatel skupiny

Test26 – Jmenování moderátora
vstup:
Uživatel na stránce skupiny v nabídce správy skupiny klikne na Jmenovat moderátora. Zobrazí se mu seznam členů skupiny a on pak může několik členů označit a jmenovat je moderátory.
výstup:
Systém dá vybraným členům skupiny moderátorská práva.

Test27 – Odebrání moderátorských práv
vstup:
Uživatel vstoupí na stránku skupiny, ve správě skupiny vybere Zrušit moderátora. Systém mu dá seznam moderátorů, on může některé z nich označit a vybrat zrušit status moderátora.
výstup:
Systém odebere všem vybraným dosavadním moderátorům jejich práva moderátora.

Test28 – Odebrání člena ze skupiny
vstup:
Uživatel na stránce skupiny vybere Zrušit členství ve správě skupiny. Systém mu zobrazí seznam členů. Uživatel pak některé vybere a dá uložit.
výstup:
Systém odstraní všechny vybrané uživatele ze skupiny.

Test29 – Zákaz uživateli vstupu do skupiny
vstup:
Uživatel klikne na tlačítko Zablokovat přístup do skupiny ve správě skupiny. Zobrazí se formulář pro vyhledání uživatele. Ze seznamu uživatel vybere uživatele, kteří do skupiny nemají mít přístup a vybere zablokovat přístup.
výstup:
Systém znemožní vybraným uživatelům vstoupit do skupiny, i pokud znají heslo, či skupina heslo nevyžaduje.